Vragen om te worden gebeld
Vragen om te worden gebeld
Vragen om te worden teruggebeld
Wij bellen u terug

Anfrage wird gesendet...


E-mail schrijven
E-mail schrijven
E-mail schrijven
Wij beantwoorden uw bericht

Anfrage wird gesendet...


Afspraak maken
Afspraak maken
Afspraak maken
We kijken ernaar uit

Anfrage wird gesendet...


   
Sie möchten mit uns persönlich
sprechen? Dann rufen Sie uns einfach an.
Fon + 49 3671 5721 0
zurück
weiter

Moderne ondergrondse werken in binnensteden

Bij ondergrondse werken in binnensteden te midden van bestaande leidingen is de exacte locatie en plaatsingsdiepte van de leidingen vaak onduidelijk. Ook om deze reden opteren mediumaanbieders uit alle sectoren bij werkzaamheden in de directe nabijheid van voorzieningsleidingen voor handwerk. Dit is echter vaak niet kostendekkend uitvoerbaar. Ondernemers kiezen dagelijks tussen risico’s door gebruik van hydraulische graafmachines - of veiligheid door handwerk tegen een hoge prijs. Het veiligste en meest economisch alternatief voor handmatig uitgraven is de toepassing van een zuigbagger.

 Pols Zuidland

Stationsweg

363214VK Zuidland NL

 

Telefoon +31 181 458845

Telefax    +31 181 452114

www.pols.nl

info@pols.nl

zurück
weiter

Moderne ondergrondse werken in binnensteden

Bij ondergrondse werken in binnensteden te midden van bestaande leidingen is de exacte locatie en plaatsingsdiepte van de leidingen vaak onduidelijk. Ook om deze reden opteren mediumaanbieders uit alle sectoren bij werkzaamheden in de directe nabijheid van voorzieningsleidingen voor handwerk. Dit is echter vaak niet kostendekkend uitvoerbaar. Ondernemers kiezen dagelijks tussen risico’s door gebruik van hydraulische graafmachines - of veiligheid door handwerk tegen een hoge prijs. Het veiligste en meest economisch alternatief voor handmatig uitgraven is de toepassing van een zuigbagger.

 Pols Zuidland

Stationsweg

363214VK Zuidland NL

 

Telefoon +31 181 458845

Telefax    +31 181 452114

www.pols.nl

info@pols.nl

zurück
weiter

Uitgraven van huisaansluitingen

Een voorbeeld van het werken met zuigbaggers is de snelle en economische productie van huisaansluitingen voor alle mediums. De toepassing van de zuigtechnologie maakt een puntsgewijze en zodoende geminimaliseerde uitgraving van de bouwput mogelijk; dit leidt tot een aanzienlijke terugdringing van de vervolgkosten. De verkeershinder wordt door de geringere ruimtebehoefte en de aanzienlijk kortere bouwtijden aanmerkelijk geminimaliseerd.Pols Zuidland

Stationsweg

363214VK Zuidland NL

 

Telefoon +31 181 458845

Telefax    +31 181 452114

www.pols.nl

info@pols.nl

zurück
weiter

Moderne leidingbouw zonder te graven

Of het nu gaat om het maken van start- en doelgaten, afzuiging van pentonit of als een belangrijk onderdeel bij moderne keyhole- procedures, de zuigbagger is ook bijzonder goed toepasbaar bij het leggen van leidingen zonder te graven.Pols Zuidland

Stationsweg

363214VK Zuidland NL

 

Telefoon +31 181 458845

Telefax    +31 181 452114

www.pols.nl

info@pols.nl

Contactpersonen
Cees van der Pols
Verkoopleider RSP Benelux
Telnr. +31 6 43 35 80 00
Fax +31 1 81 45 21 14
Schrijf e-mail
Dries Wolff
Rayonmanager Nederland
Telnr. + 31 6 43 35 80 76
Fax +31 1 81 45 21 14
Schrijf e-mail
Peter Caignau
Verkoop Belgie/Luxemburg
Telnr. +32 47 33 31 082

Schrijf e-mail